Eestis on tänaseks ligi 700 majapidamist, kus osa energiast toodab päike. Kui sageli aga sealjuures mõtleme, et tegu on 100% puhta taastuvenergiaga?