Rahvusvaheline Valuutafond kiitis äsja lõppenud visiidi käigus heaks Eesti majanduspoliitika ja reformikavad, kuid väljendas muret tootlikkuse nõrga kasvu pärast.