Kaitseliit soovib sõlmida kokkuleppe politsei- ja piirivalveametiga, millega Eesti suurim vabatahtlike organisatsioon saaks enda kasutusse vanad politseisõidukid.