Tulekahju Bergmannsheili haiglas puhkes ühes 7. korruse palatis ööl vastu tänast. Tulekahju kustutamisel osales üle 200 tuletõrjuja.