Täna uut õppeaastat alustanud Tartu Ülikoolil on ajaloo suurim välismaalastest esmatudengite arv. Ülikooli rektori hinnangul tuleks aga võõramaalastest õppurite hulka veelgi suurendada.