Kuigi mehel puudusid varasemad rikkumised, pidas prokurör šokivangistust ainuvõimalikuks karistuseks.