Sõmerpalu valla jaanipäevale kutsuti rahvast kas linastes või rahvalikes riietes. Memme ja taadi juhitud pidu nägi ette ürgseid jaanikombeid ja ka lõkke ääres mõtisklemist.