Euroopa Ülemkogu alaline eesistuja Donald Tusk palus võimalikel majandusmigrantidel Euroopasse mitte tulla.