Ettevõtjad pooldavad Suurbritannia Euroopa Liitu jäämist

Liidust välja astumine avaldaks negatiivset mõju äritegevusele, tööhõivele, firmade käibele ja vastastikustele investeeringutele. Praegu läheb umbes pool Briti ekspordist Euroopa Liidu liikmesriikidesse. Kui britid peaksid otsustama liidust lahkuda, siis antakse Suurbritanniale kaks aastat aega arutada lahkumise tingimusi. Tõenäoliselt jätkaks Suurbritannia Euroopa Liiduga suhtlemist kas nagu Šveits - rahvusvaheliste kokkulepete alusel - või nagu Norra - Euroopa majanduspiirkonna kaudu.

Populaarne

Tagasi üles