Mitmed eestimaa koolid on võtnud selle nutika vidina kasutusele õppevahendina, misläbi saavad aasta-aastalt kergemaks ka laste koolikotid. Õpikud kolitakse digitaal-maailma.