Tallinna Keskkonnaametis on ettevalmistamisel koerte ja kasside pidamise eeskirja muutmise eelnõu. Selles kavatsetakse kehtestada kasside mikrokiibiga märgistamise ja registreerimise kohustus alates 1. jaanuarist 2015.