Veebireporter uuris inimestelt, kui seadusekuulekad nad on ning kas nad kipuvad punase fooritulega üle tee minema.