Kaitseministeerium tutvustas Eesti kaitsetööstuspoliitikat aastateks 2013-2022, mille eesmärk on rahvusvaheliselt konkurentsivõimelise, ekspordile orienteeritud ja lisaväärtust loova kaitsetööstuse tekkimine.