Jõhvi linna ja ümbruse elanikke üllatasid eile laigulistes mundrites ja Kalašnikovi automaatidega õhudessantväelased, kes linnas autorongkäigu korraldasid. Endised Nõukogude armee õhudessantväelased pidasid Jõhvis dessantväelaste päeva.