Rahvusvaheline Valuutafond kiitis heaks iga-aastase raporti Eesti majandusolukorra ja väljavaadete kohta, milles tunnustati Eesti senist majanduspoliitikat.