Meelis Atonen sai kahtlustuse karistusseadustiku paragrahvi järgi, mis käsitleb kehalist väärkohtlemist. Süüdimõistmise korral näeb seadus ette rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistuse.