Harku kinnipidamiskeskuses toimus eile õhtul protest, kus kinnipeetavad nõudsid lukustatud ruumi paigutatud ja eraldatud kaaslase vabastamist. Politsei kasutas korra taastamiseks sundi ja erivahendeid.