Eesti ja Venemaa vahelise Eesti-Vene riigipiiri lepingu ning kahe riigi vahelise Narva ja Soome lahe merealade piiritlemise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu jõuab valitsuse ette homme.