Riigikogu vanematekogu arutas täna saadikute kuluhüvitistega seonduvat. Kõige enam avalikkuse meelepaha on pälvinud riigikogu liikmete autoliisingute lepingud, millele nüüd on plaanis piir panna.