Pooltel riigikogu liikmetel, kes on sõidukeid kasutusrendile võtnud, jääb hüvitise summa alla 450 euro ning pooltel ületab seda määra.