Tartu linn viib esimesena Eestis kogu linna ühistranspordi üle biometaani tarbivatele bussidele ja seda  juba 2017. aastast.