Eleringi tellimusel alustati Suures väinas uue elektri merekaabli paigaldamist, millega alustati esimest etappi Saaremaa ja Hiiumaa elektrivarustuskindluse parendamise plaanist.