Täna meenutati Molotovi-Ribbentropi pakti sõlmimise aastapäeval neid inimesi, kes kahe suurvõimu salalepingute tagajärjel teise maailma sõja ajal ja järel oma elu kaotasid.