Kalamaja ja Pelgulinna elanikke ühendav Telliskivi Selts pöördub õiguskantsleri poole palvega hinnata Tallinna linnavalitsuse tegevust avaliku huvi kaitsmisel seoses Kalaranna avaliku kasutusega.