Võru politseinikutel on viimaks võimalik töötada inimlikes tingimustes. Rohkem, kui 100 aastat kasutusel olnud väärikas maja vahetati uue operatiivteenistuste ühismaja vastu.