47% Eesti inimestest arvab, et naised põhjustavad ise oma riietusega vägistamise ohvriks langemist. Eesti Seksuaaltervise Liidu värske seksuaalvägivalla ennetuse ja nõustamise kampaaniaga püütakse aga eksiarvamusi kummutada.