Tallinna Tehnikakõrgkooli ja Jõelähtme valla koostöös valmis projekt Jägala joa silla lahendusest. Sild avaks võimaluse nautida paremini Baltimaade kõrgeima joa vetemängu.