Varimajanduse osakaal  Baltimaades on langenud. 2014. aastal võrdus varimajanduse osakaal 13,2 %-ga Eesti sisemajanduse kogutoodangust. Leedus moodustas varimajanduse osakaal SKP-st mullu 12,5%  ja Lätis 23,5 %.