Ligi 40 000 inimest kogunes täna järjekordsetele talgupäevadele. Teeme Ära pani inimesed nii koristama, ehitama kui ka näiteks tarkvara paigaldama.