70% Eesti elanikest peab meie arstiabi kvaliteeti heaks

Sotsiaalministeeriumi ja Eesti Haigekassa poolt tellitud uuringust selgub, et neli viiendikku elanikest on viimase aasta jooksul pöördunud oma terviseprobleemiga mõne arsti poole. Kõige enam külastati perearsti, kõige rahulolevamad on oma perearstiga Kesk- ja Lääne-Eesti inimesed. Kõige vähem aga Põhja-Eesti inimesed.

Populaarne

Tagasi üles