Märtsis 1990 kogunes Tallinnas Estonia kontserdisaalis Eesti Kongress. See oli ihaldatud iseseisvuse esimene ere sähvatus. Kuidas meenutavad neid ärevaid aegu tollased rahvaliidrid?