Oleg ja Andres Sõnajala tuuleenergeetika firma Eleon investeerib 101,4 miljonit eurot tuulikute ja tuuleparkide arendusse.