Transpordi Ametiühing ja GoBus sõlmisid uue kollektiivlepingu ja palgaleppe.