Tallinna linnavalitsus eraldas reservfondist Tallinna kommunaalametile 50 400 eurot Tallinna Jaani kiriku fassaadivalgustuse parendamise tööde kulude katmiseks.