7,5 miljoni elanikuga Kataloonias algas mitteametlik iseseisvushääletus. Hääletuses osalejatele esitatati kaks küsimust: kas Kataloonia peaks olema riik ja kui nii, siis kas see peaks olema iseseisev.