Andres Anvelt: vägivalla märkamine on iga inimese kohus!

Äsja alanud teavituskampaania "Ava silmad" on suunatud eeskätt Eesti noorsoole, et tõsta teadlikkust naistevastase vägivalla olemusest, avaldumisvormidest, tagajärgedest ja abisaamisvõimalustest.  Justiitsminister Andres Anvelti sõnul on vägivalla märkamine, sellest teavitamine ja ennetamine riigi prioriteet ja iga inimese kohus.

Populaarne

Tagasi üles