Kultuuriministeerium sai valmis eelnõu, mille eesmärk on muuta kunstiteoste tellimine avalikku ruumi selgemaks ja arusaadavamaks.