Vaidlused Rail Balticu võimaliku trassi ümber on taas järgmisesse etappi jõudnud. Harju- Rapla- ja Pärnumaa omavalitsustes toimunud 15 avaliku arutelu käigus valiti välja üks võimalik trassikoridor.