Ligi 6000 tuletõrjujat võitlevad Austraalia kaguosas suurte maastikupõlengutega.