Statistikaameti uue rahvastikuprognoosi kohaselt väheneb Eesti rahvaarv järgmise 30 aasta jooksul negatiivse loomuliku iibe ja välisrände saldo tõttu 125 000 inimese võrra.