MTÜ Vene Kool Eestis toetub oma arvamuses küsitlusele, milles uuriti umbes kahesaja õpilase arvamust ja neist leidis 95 protsenti, et sisseastumiseksamid võiksid nende emakeeles olla.