Sõiduteele ja naabriteni ulatuv hais tõi USA-s Lõuna-Californias päevavalgeleühe algkooliõpetaja hobi, milleks oli madude kogumine ja aretamine.