Egiptuse valitsus koguneb erakorralisele kriisinõupidamisele. Arutluse alla tuleb Moslemivennaskonna saatus ja veriste kokkupõrgete lõpetamine. Näiteks tegi peaminister ettepaneku Moslemivennaskonna tegevuse keelustada.