Perepäevale oli kutsutud nii abipolitseinike, vabatahtlike päästjate, vabatahtliku merepääste, reservkorpuse, reservpäästerühma aga ka Kaitseliidu ja Naiskodukaitse vabatahtlike pered.