Statistikaameti andmetel põtrade arvukus üha suureneb, ületades soovitud maksimumpiiri. 2012. aastal jäi küttimine veidi alla soovitusliku küttimismahu, ulatudes 5126 isendini.