Tänavatele kogunenud massid nõuavad korruptsioon lõppu. Üldsuse arvates tulnuks Hispaanias korraldatavate spordivõistluste kulud suunata hoopiski tervishoidu, haridusse ja sotsiaalprogrammidesse.