Veebireporter uuris, kuidas tunneb eestlane end suurüritustel? Küsitlusest selgus, et Eesti inimene tunneb, end suure rahvamassi seas turvaliselt.