Välisministeeriumi andmetel elab Soomes ligikaudu 60 000 eestlast. Kuidas Soomes eestlastesse suhtutakse?