Reedel mõõtis politsei sõidukite kiirust kogu Eestis, seda nii asulasisestel kui ka asulavälistel teedel. Kokku avastati ligi 400 liiklusseaduse rikkumist, millest 341 olid kiiruseületamised.