Ekskohtunik Jüri Sakkart vabaneb ennetähtaegselt vanglast

Kohus leidis, et kuigi süüdimõistetu teod kahjustavad ühiskonna ootust ausa õigusemõistmise toimumisele, on Sakkarti karistusaeg olnud piisav, et lugeda karistuse eesmärgid täidetuks. Pärnu maakohus mõistis 2010. aasta märtsis Sakkartile riigisaladuse avalikustamise, altkäemaksu nõudmise ning jälitusmenetluse andmete ebaseadusliku avaldamise eest kahe aasta ja kaheksa kuu pikkuse vangistuse.

Populaarne

Tagasi üles